Kbizz op projectbasis

Kbizz werkt ook op projectbasis voor auteurs, artiesten en illustratoren, vaak op het gebied van nevenrechten. Sinds kort doet Kajsa dit voor Sieb Posthuma en Niki Smit.