Sieb Posthuma

De Eikenboom, uit 'Een Vijver vol inkt'

Op 3 augustus jl. overleed onverwacht illustrator, schrijver en ontwerper Sieb Posthuma. Het was een grote eer om met Sieb te mogen samenwerken en zijn zakelijke belangen te behartigen.

Sieb was een bijzonder fijne man met een ongelooflijk talent. Hij had de gave om met zijn werk volwassenen en kinderen te raken en te verbinden.

Het gemis is groot. We zullen zijn prachtige, kleurrijke illustraties, zijn verrassende decors en de vele boeken koesteren en blijven bewonderen.